ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-20122

Thứ hai - 16/10/2017 00:05
Ngày 198/2017 Công Đoàn trường MN Phương Trung I long trọng tổ chức ĐH CĐ nhiệm kỳ 2017-2021 với không khí sôi nổi hào hứng của toàn thể CBCC- VC, LĐ. Công đoàn nhà trường vinh dự được đ/c Nguyễn Đình Cất chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai về chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.Với sự nhất trí cao ĐH đã bầu ra được ban chấp hành khóa mới gồm 5 đ/c.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng Đại hội
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng Đại hội
     KỊCH BẢN ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I
NHIỆM KỲ  2017- 2022
Người giới thiệu DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI Người thực hiện
BUỔI SÁNG 22/8/2017
Đ/c Nga 1. Ổn định tổ chức, Văn nghệ chào mừng.
 Trước khi tiến hành các nội dung chính của Đại hội – Kính mời quý vị đại biểu thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các đại biểu dự Đại hội là các đồng chí Đoàn viên công đoàn thể hiện.
Xin mời đội văn nghệ!
Xin cảm ơn đội văn nghệ.
 
Đ/c Nga 2. Chào cờ:
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Sau đây xin trân trọng kính mời các vị Đại biểu và các đồng chí đứng lên làm lễ Chào cờ. Nghiêm! Chào cờ chào ! (hát Quốc ca )
Xin cảm ơn các đại biểu!
 
Đ/c Nga 3. Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa Đại hội. Tại phiên Đại hội trù bị chiều ngày ... tháng ....năm 2017, Đại hội đã thực hiện một số nội dung công việc theo chương trình; đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 1đồng chí. Sau đây, trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội; mời Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.
 
Đ/c Nga 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biếu.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý! Kính thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Oai về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu LĐLĐ huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2018 – 2023;  Được sự hỗ trợ tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị trường mầm non Phương Trung I.  Sau một thời gian chuẩn bị đảm bảo chặt chẽ các quy trình theo nguyên tắc điều lệ Công Đoàn Việt Nam; Hôm nay Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường mầm non Phương Trung I tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017– 2022 Thay mặt Đại hội:
Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý
* Đại biểu Liên đoàn lao động huyện:
- Xin trân trọng giới thiệu ……….: ……………………………...
- ………………………………….. ……………………………...
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
* Đại biểu lãnh đạo đơn vị:
Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ……………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Đặc biệt xin chào mừng 94  đại biểu chính thức của Đại hội đã về dự Đại hội đông đủ. Đề nghị ĐH nhiệt liệt chào mừng.
 
Đ/c Nga 5. Khai mạc Đại hội
Kính thưa các vị Đại biểu, thưa Đại hội !
Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí
Nguyễn Thị Lựu - thay mặt Đoàn chủ tịch lên khai mạc Đại hội.
Xin kính mời đồng chí!
 
Đ/c Lựu Khai mạc đại hội  
Đ/c Nga 6. Giới thiệu chúc mừng ĐH:
Kính thưa các vị Đại biểu ! Thưa toàn thể ĐH !
Hôm nay, Công đoàn cơ sở MNPT1tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 vui mừng được chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí: …………………………………………………………………… thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện lên tặng hoa Chúc mừng Đại hội.
Kính mời đ/c: ………………- TM đoàn chủ tịch Đại hội lên nhận hoa.
Xin trân trọng kính mời đồng chí: ………………..…………….Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị lên tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Xin mời đ/c ……………………… - TM đoàn Chủ tịch lên nhận hoa.
 
Đ/c Nga 8. Báo cáo kết quả thực hiện NQ Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương h­ướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2022:
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội
Để đánh giá kết thực hiện Nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ  tới. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …………………………………………… thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện NQ Đại hội Công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2012 - 2017; phư­ơng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Xin kính mời đồng chí.
 
Đ/c Lựu 9. BC kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH đương nhiệm (nếu có)  
  10. Tham luận
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Trong chương trình của Đại hội, đại biểu đã được nghe đoàn chủ tịch trình báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Sau đây xin mời các đại biểu Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH. 
Đại biểu
  1, Đoàn chủ tịch Đại hội đã nhận được đăng ký tham luận của các đại biểu đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………………………tham luận về vấn đề ……………
………………………………………………………………………………
2, Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………………………tham luận về vấn đề ……………
………………………………………………………………………………
3, Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………………………tham luận về vấn đề ……………
……………………………………………………………………………
Vừa qua Đại hội đã được nghe ……… ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đoàn chủ tịch Đại hội xin cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các đồng chí. Để đảm bảo thời gian Đoàn chủ tịch xin mời các đại biểu có ý kiến đóng góp đề nghị tiếp tục chuẩn bị văn bản và chuyển về Đoàn thư ký Đại hội để tiếp tục tham luận trước diễn đàn của Đại hội trong các nội dung tiếp theo.
Đại biểu
 
 
 
Đ/c Nga
 
 
 
11. Giới thiệu lãnh đạo LĐLĐ huyện phát biểu: ( Nếu có)
Kính thưa toàn thể Đại hội !
Công tác Công Đoàn và phong trào CNLĐ công đoàn cơ sở  trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Tại đại hội hôm nay, Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………………………………………………… phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
 
Đ/c Nga 12. Giới thiệu lãnh đạo đơn vị phát biểu:
Kính thưa các vị Đại biểu! Thưa ĐH!
 Công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ qua luôn nhận đ­ược sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu.
Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí …………………………………………………………………….. thay mặt các đồng chí lãnh đạo đơn vị lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.
 Xin trân trọng kính mời đồng chí!
 
Đ/c Nga * Cám ơn lãnh đạo phát biểu:
Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội!
 Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của  đồng chí ………………………………………………………………. thay mặt các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện và đồng chí ………………….………thay mặt lãnh đạo …………………………………. Đại hội xin tiếp thu những ý kiến của các đồng chí để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để xây dựng ch­ương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn. Kính mong các vị đại biểu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ để công tác công Đoàn và phong trào CVNC của CĐ CS ngày càng phát triển.
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí!
 
Đ/c Nga 14. Bầu Ban chấp hành khóa mới:
Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí  Nguyễn Thị Lựu thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình Đại hội dự thảo đề án xây dựng BCH Công đoàn Trường Mầm Non Phương Trung I nhiệm kỳ 2017- 2022 (Xin kính mời đồng chí!)
 
  * Trình bày dự thảo Đề án xây dựng BCH (có văn bản riêng) Đ/c Lựu
Đ/c Nga * Biểu quyết Đề án xây dựng BCH
- Thay mặt đoàn chủ tịch, đ/c Lựu vừa trình dự thảo đề án xây dựng BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Xin ý kiến Đại hội.
- Đại biểu nào nhất trí với nội dung của đề án với tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 5 đồng chí xin cho biểu quyết.
- Xin cảm ơn Đại hội.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu Đại hội nhất trí với nội dung đề án và số lượng BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I là 3 đồng chí.
Xin cảm ơn Đại hội!
* Giới thiệu nhân sự:
- Tiếp theo ch­ương trình ĐH tiến hành ứng cử, đề cử vào danh sách để bầu BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Phần ứng cử:
Để phát huy dân chủ của đại biểu đại hội, đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội, có đại biểu nào tự ứng cử vào danh sách để bầu BCH Công đoàn cơ sở  Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 không?
Như­ vậy không có đại biểu nào tự ứng cử.
Đại hội chuyển sang phần đề cử:
Đoàn chủ tịch trình danh sách dự kiến để bầu BCH Công đoàn cơ sở  Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên cơ sở thực hiện quy trình về công tác nhân sự do BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I  nhiệm kỳ 2017 – 2022 làm quy trình.
Xin ý kiến Đại hội.
Nếu Đại hội nhất trí để Đoàn chủ tịch trình danh sách dự kiến do BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 làm quy trình. Xin cho biểu quyết!
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như­ vậy 100% đại biểu nhất trí để đoàn chủ tịch trình danh sách dự kiến danh sách bầu BCH Công đoàn cơ sở  Trường Mầm Non Phương Trung I  lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin trình danh sách như sau: (Đọc danh sách dự kiến   đồng chí )                 1…………………………………………………….…..
2……………………………………………………….…..
3……………………………………………………….…..
4……………………………………………………….…..
5……………………………………………………….…..
6……………………………………………………….…..
+ Trên đây là danh sách dự kiến 5 đồng chí vào danh sách để bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 làm quy trình. Xin ý kiến Đại hội!
- Đại biểu nào nhất trí 5 đồng chí có tên trên vào danh sách để bầu BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I  khóa mới do đoàn chủ tịch vừa trình xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu Đại hội nhất trí với danh sách 5 đồng chí có tên trên vào danh sách để bầu BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Xin cảm ơn Đại hội
* Bầu Ban bầu cử:      
- Kính thưa Đại hội! Để giúp Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định điều lệ công Đoàn, ĐH tiến hành bầu Ban bầu cử
+ Đoàn chủ tịch Đại hội dự kiến số lượng Ban bầu cử là 3 đ/c.
+ Xin ý kiến đại hội
+ Đại biểu nào nhất trí với số lượng Ban bầu cử là 3 đ/c xin cho biểu quyết? Xin cảm ơn Đại hội.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu nhất trí với số lượng Ban bầu cử là 3 đ/c.
+ Đoàn chủ tịch đại hội xin trình danh sách dự kiến 5 đ/c có tên sau tham gia Ban bầu cử:
1. Đ/c Lê Kim Hiền – Tổ trưởng
2. Đ/cPhạm Hà Cẩm Anh – Thư ký
3. Đ/c Lê Thị Thu Hương - Ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Trang - Uỷ viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
- Xin ý kiến Đại hội. Đại biểu nào nhất trí danh sách Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch vừa đọc xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn Đại hội.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu Đại hội nhất trí bầu ………. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội.
Sau đây xin mời Ban bầu cử làm việc
 
  * Ban bầu cử.    ( Đọc nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử - văn bản riêng ) TBBC
  15. Báo cáo đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ CĐVN và Văn kiện ĐH Công Đoàn cấp trên:
Kính thưa Đại hội! Thời gian qua, cùng với sự chuẩn bị cho Đại hội, cán bộ, Đoàn viên công đoàn cơ sở công ty đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau đây thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện ĐH Công Đoàn cấp trên và sửa đổi điều lệ Công Đoàn Việt Nam (Có văn bản riêng):
Tổ bầu cử
  16. Công bố kết quả và biên bản kiểm phiếu bầu BCH
Kính thưa Đại hội !
 Sau một thời gian làm việc khẩn tr­ương, nghiêm túc Ban bầu cử đã có kết quả bầu cử, sau đây kính mời đ/c …………………….. - Trưởng Ban bầu cử lên công bố kết quả và biên bản kiểm phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở ………………..khóa…………….., nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kính mời đồng chí.
Đại hội vừa đ­ược nghe đồng chí ………………………….- Trư­ởng Ban bầu cử thông qua kết quả và biên bản kiểm phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở ………………lần thứ…………. nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay chúc mừng. Xin cảm ơn Đại hội.
TBBcử
Đ/c Nga 17. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên
Kính thưa đại hội!
        Căn cứ quyết định phân bổ của LĐLĐ huyện, đoàn đại biểu của Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I đư­ợc phân bổ  2 đại biểu chính thức.
Để đại hội có cơ sở xem xét quyết định trong việc bầu cử, tôi xin trình dự thảo đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018 – 2023.
(Có Đề án riêng)
- Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa trình dự thảo đề án nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
 - Xin ý kiến Đại hội. Đại biểu nào nhất trí dự thảo đề án nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm …………. đại biểu chính thức và ………….. đại biểu dự khuyết.
Xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn Đại hội.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu Đại hội nhất trí với đề án bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2013 - 2018. Xin cảm ơn Đại hội.
Sau đây Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử:
* Phần ứng cử, đề cử đại biểu chính thức:
Để phát huy dân chủ của đại hội, Đoàn chủ tịch xin mời các đại biểu ứng cử vào danh sách để bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023.(Không có đại biểu nào)
       Như­ vậy không có đại biểu ứng cử. Tiếp theo Đại hội chuyển sang phần đề cử.
Đoàn chủ tịch dự kiến tiếp tục trình danh sách để bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại công đoàn cấp trên do BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 làm quy trình.
Xin ý kiến Đại hội.
Nếu Đại hội nhất trí để Đoàn chủ tịch trình danh sách dự kiến do BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 làm quy trình. Xin cho biểu quyết!
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như­ vậy 100% đại biểu nhất trí để đoàn chủ tịch trình dự kiến danh sách để bầu đoàn đại biểu đi dự Đai hội công đoàn cấp trên.
Thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin trình danh sách (Đọc danh sách dự kiến)
 1,……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
+ Trên đây là danh sách dự kiến 2 đồng chí vào danh sách để bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội công đoàn cấp trên do Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 làm quy trình. Xin ý kiến Đại hội!
- Đại biểu nào nhất trí 2 đồng chí có tên trên vào danh sách để bầu Đoàn đại biểu chính thức do đoàn chủ tịch vừa trình xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy 100% đại biểu Đại hội nhất trí với danh sách 2 đồng chí có tên trên vào danh sách để bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Xin cảm ơn Đại hội
* Bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên
- Đại hội tiến hành giới thiệu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
+ Theo quyết định phân bổ của LĐLĐ huyện; Đại hội Công đoàn cơ sở MNPT1  được bầu 01 đại biểu dự khuyết.
* Phần ứng cử đại biểu dự khuyết:
+ Có đại biểu nào tự ứng cử vào danh sách để bầu đại biểu dự khuyết không? (không có đại biểu nào ứng cử).
* Phần đề cử: xin ý kiến Đại hội? Có đại biểu nào đề cử không?
Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu đề cử; Đoàn chủ tịch xin trình danh sách dự kiến đại biểu dự khuyết là đồng chí ………………………….
Vào danh sách để bầu. Xin ý kiến Đại hội!
+ Đại hội nhất trí  đồng chí ……………………… vào danh sách để bầu là đại biểu dự khuyết đề nghị cho biểu quyết.
+ Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu  đồng chí …………….. vào danh sách để bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Xin cám ơn Đại hội!
 Kính thưa Đại hội! Để đảm bảo thời gian làm việc Đoàn chủ tịch dự kiến sẽ tiến hành bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết trong cùng một lần và sử dụng 2 loại phiếu khác nhau: Phiếu bầu đại biểu chính thức có màu trắng, phiếu bầu đại biểu dự khuyết có màu xanh.
- Đại biểu nào nhất trí với nội dung Bầu đại biểu chính thức và dự khuyết cùng một lần sử dụng hai loại phiếu cho biểu quyết.
- Đại biểu nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã thống nhất cao phương án bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự đại hội Công Đoàn đoàn cấp trên cùng một lần sử dụng 02 loại phiếu khác nhau.
* Giới thiệu Bầu Ban bầu cử
Kính thưa Đại hội! Đoàn chủ tịch Đại hội dự kiến tiếp tục lưu nhiệm Ban bầu cử gồm …….. đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở phần bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 để tiếp tục là Ban bầu cử bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
 
 Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội nhất trí lưu nhiệm Ban bầu cử xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn ĐH.
- Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác.
- Như vậy 100% đại biểu đại hội đã nhất trí - Xin cám ơn!
Mời Ban bầu cử tiếp tục lên làm việc!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBC * Ban bầu cử làm việc  
   
Trong thời gian Ban bầu cử làm việc xin mời các vị đại biểu dự Đại hội thưởng thức một số tiết mực văn nghệ do Đoàn viên công đoàn ……………….. thể hiện.( có thể đại biểu tiếp tục tham luận hoặc nghỉ giai lao – tùy tình hình đơn vị mà vận dụng )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐB
 
 
 
 
 
 
* Công bố biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên
Đoàn chủ tịch kính mời đ/c …………………………………..- Trưởng Ban bầu cử lên công bố biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công Đoàn cấp trên. Xin mời đồng chí.
TBBcử
Kính thưa ĐH !  Đại hội vừa đ­ược nghe đồng chí ………………….trưởng Ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công Đoàn cấp trên.  đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay  
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Lê Nga
18. Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội!
Kính thưa ĐH! Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đại hội đã bầu đủ 5 .đ/c vào BCH Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết đại diện cho cán bộ, CNVCLĐ Công đoàn MNPT1  dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Sau đây xin mời BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội
* Phát biểu cảm ơn ( có bài riêng )
 
Đ/c Lê Nga * Chia tay BCH khóa cũ:
Kính thưa đại hội! Tại Đại hội này, BCH công đoàn khóa mới xin trân trọng cảm ơn sự cống hiến của đồng Hoàng Thị Hằng- Phó Chủ tịch CĐ- BCH nhiệm kỳ 2012 - 2017 không tham gia BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội có bó hoa tươi thắm kính tặng  đồng chí, kính chúc  đồng chí sức khỏe hạnh phúc và luôn tích cực tham gia đóng góp cho BCH và các hoạt động của công Đoàn cơ sở.
       Kính mới đồng chí Nguyễn Thị Lựu lên tặng hoa đồng chí thôi không tham gia BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Đ/c Lê Nga 19. Thông qua Nghị quyết Đại hội:
Kính thưa các vị đại biểu khách! Thưa Đại hội! Một buổi sáng làm việc khẩn trương, Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp.
Đoàn chủ tịch đại hội xin kính mời đồng chí  Nguyễn Thị ánh Tuyết thay mặt đoàn th­ư ký Đại hội lên trình dự thảo nghị quyết đại hội. Kính mời đồng chí.
 
  * Thông qua dự thảo Nghị quyết (có văn bản riêng) Thư ký
 
 
Đ/c Lê Nga
 
 
* Biểu quyết Nghị Quyết
Kính thưa Đại hội!
Đại hội vừa nghe đồng chí Nguyễn Thị ánh Tuyết  thay mặt Đoàn thư ký trình dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội? đồng chí nào có ý kiến bổ sung vào dự thảo NQ Đại hội không. (Nếu các Đại biểu không có ý kiến xin cho biểu quyết thông qua dự thảo để chính thức trở thành Nghị quyết Đại hội).
Đ/b nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết. - Đ/b nào không nhất trí? hoặc có ý kiến khác?
Xin cảm ơn toàn thể Đại hội!
 
Đ/c Lê Nga 20. Bế mạc Đại hội:
Kính thưa các vị đại biểu khách! Thưa toàn thể đại hội!
Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Phương Trung I tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 đã diễn ra trong khí thế sôi nổi, khẩn tr­ương và trách nhiệm, đến nay Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………………………………………… thay mặt đoàn chủ tịch lên bế mạc Đại hội. Xin kính mời đồng chí.
 
 
  * Bế mạc Đại hội (Có văn bản riêng)  
Đ/c Lê Nga Sau đây xin kính mời các đồng chí đứng lên chào cờ. Nghiêm!
Xin cảm ơn các đồng chí!
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH Ư D CNTT

Kế hoạch thự hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KH D H HN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT NĂM 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KHCĐ TH CLGD

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2019-020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

150/KH-MNPTI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 17/10/2019

lượt xem: 96 | lượt tải:49

6547//QĐ-UBND

QĐ ban hành danh mục TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GDĐT và UBND huyện

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:85

25/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 172 | lượt tải:73

26/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 172 | lượt tải:75

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 198 | lượt tải:60

69/KH-MNPTI

Kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 107 | lượt tải:48
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay186
  • Tháng hiện tại5,008
  • Tổng lượt truy cập99,575
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây