Kế hoạch tổ chức hội thi bé khéo tay năm 2016-2017

Thứ hai - 03/04/2017 05:12
Kế hoạch tổ chức hội thi bé khéo tay năm 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I Số 21 /KH-MNPT1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phương Trung, ngày 1 tháng 3 năm 2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “BÉ KHÉO TAY” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường mầm non Phương Trung I. Trường Mầm non Phương Trung I xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi: “Bé khéo tay” như sau: I. Mục đích yêu cầu: 1. Mục đích: Hội thi nhằm phát hiện và đào tạo năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ, phát triển các hoạt động tinh, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, phát Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp, và tạo ra cái đẹp trong sản phẩm của mình. Trẻ biết cách phối hợp tạo bố cục đẹp - Phát huy tích cực luyện tập các kỹ năng, phát triển năng khiếu tạo hình cho trẻ. Hội thi nhằm đánh giá quá trình giáo dục thẩm mỹ qua môn học tạo hình của các lớp mẫu giáo trong trường. 2. Yêu cầu: Mỗi lớp tham gia dự thi phải đủ cả ba môn thi: Vẽ, nặn, xé dán. Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng phát triển tài năng của trẻ, khuyến khích trẻ tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức thẩm mỹ. II Thời gian: Hội thi được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2017 III Nội dung 1. Đối tượng dự thi Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. 2. Điều kiện dự thi Học sinh có năng khiếu về hoạt động tạo hình ( nặn, vẽ, xé dán) 3. Hình thức: Hội thi bé khéo tay qua các môn thi: vẽ, nặn, xé dán ở các lớp mẫu giáo (khuyến khích các lớp sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo sản phẩm.) Số lượng trẻ khéo tay từ 3-6 trẻ theo sĩ số của từng lớp mẫu giáo. Mỗi cháu được đăng ký dự thi 01 trong 3 môn thi: môn vẽ, môn nặn, môn xé dán. Yêu cầu trẻ thể hiện nội dung thi theo đề tài, có bố cục chặt chẽ. Kết quả của bài thi chấm theo xếp loại A,B,C. Trẻ đạt Bé khéo tay khi bài thi đạt loại A và loại B. Những trẻ bài thi loại C không đạt Bé khéo tay cấp trường. Mỗi môn thi được tổ chức tại 1 phòng thi riêng, thời gian thực hiện bài thi là 60 phút. IV. Dự kiến Ban tổ chức và Ban coi thi, Ban giám khảo Dự kiến Ban tổ chức và ban giám khảo là: - Ban giám hiệu - Các đồng chí tổ trưởng Dự kiến Ban coi thi: Các giáo viên dạy nhà trẻ. V. Cơ cấu giải: Trao giải theo khối và theo từng thể loại( vẽ, nặn, xé dán) + Giải Nhất: 9 giải. Mỗi cháu được tặng ba quyển truyện tranh, một hộp bút màu và một giấy khen. + Giải Nhì: 9 giải, mỗi cháu được tặng hai quyển truyện tranh, một hộp bút màu và một giấy khen. + Giải ba: 9 giải, mỗi cháu một quyển truyện tranh, một hộp bút màu và một giấy khen + Giải khuyến khích là các cháu còn lại được tặng một quyển tô màu một hộp bút sáp màu và một giấy khen. - Cách thức xét giải: xét giải theo điểm từ cao đến thấp. VI. Tổ chức thực hiện: Thời gian: 8h ngày 28 tháng 3 năm 2017 ( Thời gian thi: 60 phút) Địa điểm: Lớp 5T A1 Phòng 1, A3 Phòng 2, A4 Phòng 3. + Ban giám khảo: BGH + Tổ trưởng + Ban coi thi: Giáo viên nhà trẻ. 1. Các lớp: chuẩn bị sẵn đồ dùng, tập trung học sinh trước 8h15 ở các phòng thi, Ban tổ chức sẽ phân khối ngồi trong các phòng thi (chia 3 dãy, dãy ngoài cùng khối 5t, giữa 4 tuổi, trong cùng 3 tuổi) 2. Chuẩn bị phòng thi: (Tổ trưởng phân công). + Phòng 1: Khối 3 tuổi (Chuẩn bị bàn ghế, làm biển môn thi và phòng thi) + Phòng 2: Khối 4 tuổi (Chuẩn bị bàn ghế, làm biển môn thi và phòng thi) + Phòng 3: Khối 5 tuổi (Chuẩn bị bàn ghế, làm biển môn thi và phòng thi) 3. Các lớp tự chuẩn bị đồ dùng cho trẻ trong các phần thi - Giấy màu - Hồ dán - Đất nặn - Bảng nặn và bảng để SP của trẻ; Tên trẻ, tên SP - Các nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu đã qua sử dụng. - Các nguyên vật liệu khác. 4. Chia phòng: - Phòng 1 tại lớp 5 tuổi A1: thi môn vẽ. + Người coi thi: đ/c Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Sinh - Phòng 2 tại lớp 5 tuổi A3: thi môn nặn. + Người coi thi: đ/c Mai Thuỳ Linh, Phạm Thị Thu Hiền B - Phòng 3 tại lớp A4. Thi môn xé dán. + Người coi thi: đ/c Quách Thị Thu, Lê Kim Anh. 5. Đánh gía điểm: Sau khi thi xong các giám thị coi thi mang tranh tập chung lên phòng hội đồng để chấm điểm và xếp loại. * Phân công kê giá để sản phẩm: Các giáo viên có tên sau: Lê Thị Giang, Phạm Hà Cẩm Anh, Phạm Thị Phương, Lưu Thị Hiền. * Các lớp nộp danh sách dự thi trước ngày 25/3/2016, ngày 26/3 ban tổ chức sẽ chốt danh sách và lập danh sách phòng thi. VII. Dự trù kinh phí: 1. Trang trí khánh tiết 3. Chè nước 4. Phần thưởng cho các cá nhân Trên đây là kế hoạch hội thi “Bé khéo tay” trường mầm non Phương Trung I, đề nghị các lớp có kế hoạch tập luyện và thực hiện nghiêm túc để hội thi đạt kết quả tốt. Nơi nhận: - Tổ CM - Các nhóm lớp - Lưu:VT./. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I THANG CHẤM ĐIỂM HỘI THI “ BÉ KHEO TAY” NĂM HỌC 2016 – 2017 Họ tên giáo viên chủ nhiệm………………….........…………Lớp…………….......... Họ tên trẻ tham dự thi……………………………Ngày, tháng năm sinh……………. Độ tuổi: Mẫu giáo: …………...tuổi Nội dung chấm điểm: STT Nội dung Điểm tối đa Điểm đạt được 1 Đảm bảo tính giáo dục 1 điểm 2 Sản phẩm có nội dung phong phú, thể hiện rõ ý nghĩa của đề tài 3 điểm 3 Bố cục hợp lý: Hài hòa cân đối đảm bảo tính thẩm mỹ 3 điểm 4 Kỹ năng thể hiện hình tượng: Nét vẽ, xé, cắt dán, nặn độc đáo, ngộ nghĩnh, dí dỏm 2 điểm 5 Sử dụng sáng tạo các mảng màu, có màu sắc tự nhiên, tô màu gọn và đẹp 1 điểm Tổng cộng 10 điểm Xếp loại: - Loại A: Từ 8,5 điểm 10 điểm - Loại B: Từ 7,00 điểm dưới 8,5 điểm - Loại C: Từ 5 điểm dưới 7 điểm Xếp loại đạt được:………………………….. Phương Trung, ngày 28 tháng 3 năm 2017 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM BAN GIÁM KHẢO PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I Số : 24 /QĐ - MNPT1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phương Trung, ngày 27 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng các cháu có thành tích trong hội thi “Bé khéo tay” - Năm học: 2016 – 2017 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG I Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại điều lệ trường mầm non; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 số 73/KH-MNPTI ngày 19/9/2016; Xét năng lực và kỹ năng cần đạt của trẻ theo từng độ tuổi; Theo kế hoạch số 21/KH-MNPTI ngày 0/03/2017 của hội thi “Bé khéo tay”. QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Khen thưởng các cháu có thành tích cao trong hội thi “Bé khéo tay” 2016 – 2017 gồm các cháu có danh sach kèm theo. Điều 2. Số lượng giải và mức khen thưởng cụ thể: 9 Giải nhất: trị giá 50.000đ 9 Giải nhì: trị giá 30.000đ 9 Giải ba: trị giá 20.000đ 29 Giải khuyến khích: trị giá 10.000đ. Điều 3. Các đ/c kế toán, thủ quỹ, ban đại diện CMHS và các bộ phận có liên quan cùng các em học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận : - BGH nhà trường; - Ban đại diện CMHS; - Kế toán nhà trường; - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH Ư D CNTT

Kế hoạch thự hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KH D H HN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT NĂM 2019-2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

KHCĐ TH CLGD

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2019-020

Thời gian đăng: 13/10/2019

lượt xem: 0 | lượt tải:0

150/KH-MNPTI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 17/10/2019

lượt xem: 96 | lượt tải:49

6547//QĐ-UBND

QĐ ban hành danh mục TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GDĐT và UBND huyện

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:85

25/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 172 | lượt tải:73

26/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 172 | lượt tải:75

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 198 | lượt tải:60

69/KH-MNPTI

Kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 107 | lượt tải:48
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay187
  • Tháng hiện tại5,009
  • Tổng lượt truy cập99,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây